هزینه ثبت نام و شرکت در همایش

هزینه ثبت نام و شرکت در همایش

قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید: با توجه به اینکه ملاک عمل صدور گواهینامه، صرفا اطلاعات ثبت شده در فرم ارسال مقاله موجود در سایت می باشد، لذا پژوهشگران می بایست در هنگام ثبت مقاله، عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و ... رابه طور کامل درج نمایند و با فایل مقاله خود تطبیق دهند. جهت شرکت کنندگان غیرحضوری تمامی موارد به آدرس پستی ایشان ارسال می گردد.

 

تعرفه های ثبت نام و شرکت در کنفرانس

حضور در روز کنفرانس (ویژه مدیران صنایع بدون مقاله)

کلیه مدیران

400 هزار تومان

حضور در روز کنفرانس (ویژه دانشجویان علاقه مند بدون مقاله)

کلیه دانشجویان

200 هزار تومان

داوری مقاله اول (شامل داوری مقاله، گواهینامه همایش به تعداد نویسندگان، یک عدد سی دی مجموعه مقالات)

دانشجویان

250 هزار تومان

اعضای هیئت علمی

300 هزار تومان

داوری مقاله دوم به بعد (شامل داوری مقاله، گواهینامه همایش به تعداد نویسندگان، بدون سی دی)

کلیه افراد

150 هزار تومان

حضور سایر نویسندگان (ویژه مقالاتی که بیش از یک نفر نویسنده دارد)

کلیه افراد

200 هزار تومان

سی دی مجموعه مقالات

کلیه افراد

30 هزار تومان