قالب مقالات

عنوان مقاله (فونت بي‌نازنين 16 سیاه وسط چين)

نويسنده اول1، نويسنده دوم2 و نويسنده سوم3 (فونت بي‌نازنين 11 سیاه وسط چين)

1 - آدرس نویسنده اول، نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده اول (فونت بي‌نازنين 10 معمولی وسط چين)
2 - آدرس نویسنده دوم، نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (فونت بي‌نازنين 10 معمولی وسط چين)
3 - آدرس نویسنده سوم، نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (فونت بي‌نازنين 10 معمولی وسط چين)

چکیده (بی نازنین12 بولد)
چکیده در حداکثر 250 کلمه با قلم بی نازنین 12 باشد. واژگان کلیدی : بین 3تا5 واژه (بی نازنین 10)

ساختار مقاله (بی نازنین13 بولد)
از اين الگو در نرم‌افزارهاي ورد 2007 يا بالاتر استفاده كنيد. متن را با قلم بی نازنین 13 معمولي و واژه‌هاي انگليسي موجود در متن فارسي را با قلم Times New Roman 10 معمولي تايپ كنيد. دقت كنيد از معيارهاي مهم ارسال مقاله براي داوري، كامل بودن مشخصات و اطلاعات لازم و همچنين مطابقت متن با اين الگو است. تعداد صفحه‌های مقاله نبايد بيشتر از 20 صفحه باشد.

شکل‌ها و جدول ها (بی نازنین13 بولد)
عرض هر شکل يا جدول را حتي‌‌الامکان حداکثر برابر عرض يک ستون يعني 82 ميلي‌متر انتخاب کنيد. عنوان‌ هر شکل‌ را زير آن و عنوان‌ هر جدول‌ را بالاي‌ آن قرار دهيد (با فونت بي‌نازنين pt 10). به طور نمونه شکل‌ 1 و جدول 1 را ملاحظه نمایید.

منابع (بی نازنین13 بولد)
طبق روش APA نگارش شود. (فونت بی نازنین 11)

دریافت فایل راهنمای مقالات